Би Харуки Мураками шиг хожуу бичиж эхэлсэн, сэдэв түүх өгүүлэмж над дээр өөрөө ирдэгээрээ түүнтэй төстэй

2:17 PM