featured

Каракорум Хималайн уулсаар зорчсон тэмдэглэл: “Бурхан таалахгүй” буюу лалын шашинтай улсад эмэгтэй хүн болж төрсний хэрэггүй

12:53 PM
Аяллын тэмдэглэл

Каракорум Хималайн уулсаар зорчсон тэмдэглэл: Үхлийн хөндийг туулсан нь буюу энд аюулгүй зүйл нэг ч байхгүй.

10:22 PM