Аяллын тэмдэглэл

Булган, Хөвсгөл нуур, Орхон Сэлэнгийн сав нутгаар хийсэн аяллын тэмдэглэл

10:38 AM