Аяллын тэмдэглэл

Тал нутаг минь бидний жаргалын өлгий

2:06 PM