Гэр бүл

Чиний үгүйд

6:46 PM
Аяллын тэмдэглэл

Швед орныг санан дурсахуй-Бээжин дэхь зам зуурын хөгтэй явдалаас

4:38 PM
Дурсамж

Швед орныг эргэн дурсахуй - Өмнөх үг

10:54 AM
Гэр бүл

Бууз хийдэг эхнэр хэрэгтэй

5:35 PM