Би Харуки Мураками шиг хожуу бичиж эхэлсэн, сэдэв түүх өгүүлэмж над дээр өөрөө ирдэгээрээ түүнтэй төстэй

2:17 PM

Насны зөрүүтэй “хайр” бол эд бараа худалдан авахаас нэг их ялгаагүй

10:22 AM